Halina Górniak – Uszyńska

KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Halina Górniak – Uszyńska

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.