Grzegorz Kozłowski

Kierownik Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Kozłowski

e-mail: gkozlowski@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 15 48

Do zakresu działania Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej należy promocja i ochrona zdrowia oraz nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Ośrodków Wsparcia i powiatowymi domami opieki społecznej.