Joanna Hajdukiewicz

Kierownik Zespołu Ochrony Zdrowia

Joanna Hajdukiewicz

e-mail: joanna.hajdukiewicz@powiat.pruszkow.pl
tel.: 22 738-14-06

Do zakresu działania Zespołu Ochrony Zdrowia należy promocja i ochrona zdrowia oraz nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Ośrodków Wsparcia i powiatowymi domami opieki społecznej.