Grzegorz Kamiński

Członek Zarządu

Grzegorz Kamiński

Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych i jednostek:

– Wydział Zdrowia;
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
– Dom Pomocy Społecznej w Czubinie;
– Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie;

oraz inne zadania wskazane przez Starostę.

Kontakt:
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
telefon: (22) 738 14 08