Grzegorz Kamiński

Członek Zarządu

Grzegorz Kamiński

Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych i jednostek:
ZESPÓŁ ZDROWIA
– POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
– DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Czubinie
– SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
– ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA
oraz inne zadania wskazane przez Starostę.

Kontakt:
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
telefon: (22) 738 14 08