Grzegorz Kamiński

Członek Zarządu

Grzegorz Kamiński

Etatowy członek zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez starostę.