Maksym Gołoś

Starosta Pruszkowski, Prawo i Sprawiedliwość

Maksym Gołoś

Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa