Maksym Gołoś

Starosta Pruszkowski

Maksym Gołoś

Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa, organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Starostwa kieruje pracą starostwa przy pomocy wicestarosty, etatowych członków zarządu, sekretarza, skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Starosta sprawuje:
– zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży;
– funkcję szefa obrony cywilnej powiatu;
– funkcję organu właściwego w sprawach obronności;
– funkcję organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

Staroście podlegają bezpośrednio:

  • Biuro Rady
  • Biuro Zarządu
  • Audytor Wewnętrzny
  • Zespół Radców Prawnych
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  • Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Geolog Powiatowy
  • Geodeta Powiatowy
  • Rzecznik Prasowy
  • Wydział Kultury i Promocji

Kontakt:

email: starosta@powiat.pruszkow.pl
adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

Starosta przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00.
Zapisy prowadzi Sekretariat tel. 22 738 14 08.