Ewa Rędzikowska

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Rędzikowska

e-mail: finanse@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 14 21

Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności obsługa finansowo-księgowa budżetu powiatu, starostwa, dochodów Skarbu Państwa oraz sprawozdawczość budżetowa i finansowa.