Urszula Boniewska

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Urszula Boniewska

e-mail: finanse@powiat.pruszkow.pl
tel.: 22 73-81-421

Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności obsługa finansowo-księgowa budżetu powiatu, starostwa, dochodów Skarbu Państwa oraz sprawozdawczość budżetowa i finansowa.