Dariusz Nowak

Członek Zarządu

Dariusz Nowak

Etatowy członek zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez starostę.

Kontakt:
telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47