Stanisław Dymura

Platforma Obywatelska

Stanisław Dymura

Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa