Dariusz Nowak

KW Prawo i Sprawiedliwość

Dariusz Nowak

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.