Mirosław Chmielewski

Członek Zarządu, Prawo i Sprawiedliwość

Mirosław Chmielewski

Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

Komisja Budżetu i Finansów