Zdzisław Brzeziński

Członek Zarządu, KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Zdzisław Brzeziński

Członek Zarządu, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.