Zdzisław Brzeziński

Członek Zarządu, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Zdzisław Brzeziński

Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Budżetu i Finansów

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa