Ewa Borodzicz

Prawo i Sprawiedliwość

Ewa Borodzicz

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Komisja Budżetu i Finansów