Magdalena Beyer

KW Prawo i Sprawiedliwość

Magdalena Beyer

Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.