Mariusz Baranowski

Dobro Wspólne – Powiat Pruszkowski

Mariusz Baranowski

Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa;

Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego