Anna Sobczak

KWW DOBRO WSPÓLNE

Anna Sobczak

Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Budżetu, Aministracji, Bezpieczństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.