Anna Czarnecka

Audytor Wewnętrzny

Anna Czarnecka

e-mail: aczarnecka@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 15 98

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności prowadzenie działań audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych starostwa i powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz spraw z zakresu zarządzania ryzykiem.