Andrzej Kutyński

Naczelnik Wydziału Infrstruktury i Ochrony Środowiska

Andrzej Kutyński

e-mail: akutynski@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 15 56

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

  • koordynacja robót w pasie drogowym;
  • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska, leśnictwa, łowiectwa oraz gospodarki odpadami.