Andrzej Kurzela

KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Andrzej Kurzela

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.