Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Andrzej Kurzela

KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Andrzej Kurzela

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst