Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Agnieszka Kuźmińska

Członek Zarządu

Agnieszka Kuźmińska

Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez Starostę.
Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają:
WYDZIAŁ EDUKACJI,KULTURY I SPORTU
– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Tadeusza Kościuszki
– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Tomasza Zana
– ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Fridtjofa Nansena
– ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 im. Stanisława Staszica
– ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i SPORTOWYCH
– SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
– PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
– MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
– MUZEUM DULAG 121
– MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 

Kontakt:
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
telefon: (22) 738 14 08

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst