Agnieszka Kuźmińska

Członek Zarządu

Agnieszka Kuźmińska

Etatowy Członek Zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez Starostę.
Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają:
WYDZIAŁ EDUKACJI,KULTURY I SPORTU
– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Tadeusza Kościuszki
– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Tomasza Zana
– ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Fridtjofa Nansena
– ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 im. Stanisława Staszica
– ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i SPORTOWYCH
– SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
– PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
– MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
– MUZEUM DULAG 121
– MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 

Kontakt:
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
telefon: (22) 738 14 08