Adrian Ejssymont

KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Adrian Ejssymont

Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.