Adrian Ejssymont

KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Adrian Ejssymont

Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Skip to content