Adam Bieńkowski

Koordynator Zespołu Radców Prawnych

Adam Bieńkowski

e-mail: abienkowski@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 14 52

Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

  • zapewnienie obsługi prawnej starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w sprawach stawianych pod obrady zarządu i rady;
  • reprezentowanie starostwa przed organami administracji i sądami w sprawach;
  • opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, umów i porozumień;
  • udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania powiatu,
    jego organów i jednostek organizacyjnych.