Maria Jasińska

Koordynator Zespołu Radców Prawnych

Maria Jasińska

e-mail: maria.jasinska@powiat.pruszkow.pl
tel.: 22 738-14-62

Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

  • zapewnienie obsługi prawnej starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w sprawach stawianych pod obrady zarządu i rady;
  • reprezentowanie starostwa przed organami administracji i sądami w sprawach;
  • opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, umów i porozumień;
  • udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania powiatu,
    jego organów i jednostek organizacyjnych.