Piotr Borowiec

Naczelnik Biura Rady i Zarządu

Piotr Borowiec

e-mail: pborowiec@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 15 26

Do zakresu działania Biura Zarządu należy kompleksowa obsługa rady i zarządu, a w szczególności:

 • prowadzenie dokumentacji pracy rady;
 • prowadzenie rejestru uchwał rady oraz ich przechowywanie;
 • organizowanie sesji rady i posiedzeń komisji oraz udostępnianie radnym projektów uchwał
  i innych materiałów w sposób określony w statucie powiatu;
 • prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi;
 • prowadzenie dokumentacji pracy zarządu;
 • przekazywanie pod obrady zarządu zaopiniowanych projektów uchwał z komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu;
 • zawiadamianie o terminach obrad zarządu komórek organizacyjnych starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży oraz gin powiatu;
 • prowadzenie rejestru uchwał zarządu, ich przekazywanie oraz publikacja;
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury powiatu pruszkowskiego;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organizatora wobec powiatowych instytucji kultury, a także zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pruszkowskiego;
 • organizowanie uroczystości powiatowych patriotyczno-narodowych, rocznicowych
  oraz imprez promocyjnych i okolicznościowych;
 • wspieranie jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie podejmowanych działań promocyjnych i kreowania pozytywnego wizerunku powiatu;
 • utrzymywanie i poszerzanie efektywnych relacji starostwa i powiatu ze środkami publicznego przekazu, a także bieżąca analiza informacji prasowych.