Powiatowe jednostki oświatowe

Powiatowe jednostki oświatowe

1. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki 38, 05-800 Pruszków
tel/ fax 022/758-63-73
e-mail: szkola@kosciuch.pruszkow.pl
http://www.kosciuch.pruszkow.pl2. Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków
tel/fax 022/758-77-35
e-mail: zanpruszkow@vp.pl
http://www.zan.edupage.org

– LO im. T. Zana
– LO dla dorosłych, zaoczne. Szkoła publiczna- bezpłatna

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
ul. Gomulińskiego 2, 05-804 Pruszków
tel. 022/758-89-62, fax 022/758-89-64
e-mail: zstiopruszkow@neostrada.pl
http://www.zstiopruszkow.neostrada.pl

– LO
– LO Sportowe
– Gimnazjum Sportowe

4. Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica
ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków
tel. 022/ 728-86-54, fax 022/758-66-75
e-mail: sekretariat@zsnnr1-pruszkow.com
http://www.zsnr1-pruszkow.com

– Technikum (4 lata):
– technik budownictwa
– technik drogownictwa
– technik ochrony środowiska
– technik informatyk
– technik ekonomista
– pojazdów samochodowych

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa
– klasy wielozawodowe

5. Zespół Szkół im. F. Nansena
ul. Namysłowskiego 11, 05-820 Piastów
tel/fax 022/723-65-85
e-mail: lonansen@poczta.onet.pl
http://www.lonansen.republika.pl
– LO
– technik analityk

6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. Gomulińskiego 4, 05-804 Pruszków
tel/fax 022/758-22-91
e-mail: mospruszkow@o2.pl

7. Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków
tel/fax 022/ 758-81-28
e-mail: mdkprusz@mdk.pruszkow.ids.pl

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie
ul. Gomulińskiego 2, 05-800 Pruszków
tel/fax 022/758-68-29
e-mail: kontakt@pruszkowporadnia.pl

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Wapienna 2, 05-800 Pruszków
tel/fax 022/758-80-19
e-mail: soswpr75@poczta.onet.pl
http://www.sosw.pruszkow.pl

10. Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2-A
tel. 22 723-65-06, tel-fax 22 723-75-30
e-mail: sekretariat@mickiewicz.internetdsl.pl
http:www.mickiewicz.internetdsl.pl