Powiatowa Rada Rozwoju

ZAWIADOMIENIE

W dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbędzie się drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rozwoju.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rozwoju.
  2. Przyjęcie protokołu nr 1 z posiedzenia Powiatowej Rady Rozwoju.
  3. Potencjalne, zewnętrzne źródła finansowania działań.
  4. Ramowy plan działań na rok 2020 dla Powiatu Pruszkowskiego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.