Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
Znak:
WGN
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Oryginały dokumentów będących podstawą wprowadzenia zgłaszanych zmian w operacie ewidencyjnym.
Opłaty
Nie podlega opłacie.
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańców: okienko nr 11, 12 (parter), Kancelaria Starostwa
Termin załatwienia sprawy:
Aktualizacja egib niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
Sprawy prowadzą:
koordynator Monika Kaczmarek,
podinspektor Karolina Nowak,
inspektor Eliza Szymczak,
podinspektor Anna Oszajca,
inspektor Agnieszka Zielińska,
inspektor Bernard Zieja,
inspektor Małgorzata Gudzak

Tel. 22 738-15-72, 22 738-15-49, 22 738-14-12,
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Na decyzję administracyjną przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów wniosków
o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322)
Formularze i wnioski do pobrania:

1_wniosek
2_pełnomopcnictwo

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst