Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zgłaszanie prac geodezyjnych
Znak:
WGN.
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Kopia zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii - przy pierwszej rejestracji pracy geodezyjnej
Opłaty
Wysokość opłat określa tabela nr 16a znajdująca się w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca: okienko nr 9,10 (parter)
Termin załatwienia sprawy:
Rejestracja zgłoszenia następuje tego samego dnia.
Sprawy prowadzą:
inspektor Dorota Gawrońska,
podinspektor Bogumił Rędzikowski,
podinspektor Magdalena Ługowska,
pomoc administracyjna Paweł Smoliński

Tel. 22 738-15-19, 22 738-15-21, 22 738-14-96,
internetowy system zgłaszania prac geodezyjnych ePODGiK – http://pruszkowski.e-mapa.net/
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086).
Formularze i wnioski do pobrania:

Formularz ZG-1, ZG-2 stanowiący załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1316).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst