Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Znak:
WIŚ-Ś.6152
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
1. wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie charta rasowego lub jego mieszańca;
2. kopia dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka), sposób oznakowania;
3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
4. oświadczenie o nie używaniu psa do celów łowieckich;
Opłaty
82 zł za wydanie zezwolenia
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank PEKAO SA nr: 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa.
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria ogólna
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni
Sprawy prowadzą:
Inspektor Joanna Zaręba tel. 22 738 15 43
Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.),
2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz.909),
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst