Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Zawiadomienie o Wykonaniu Zgłoszonych Prac Geodezyjnych
Znak:
WGN.
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Wyniki pracy geodezyjnej.
Opłaty
Nie dotyczy.
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca
Termin załatwienia sprawy:
Weryfikacja wyników pracy geodezyjnej przeprowadzana niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia.
Sprawy prowadzą:
Inspektor ds. weryfikacji Marek Skrok, inspektor ds. weryfikacji Jacek Strzelecki, inspektor ds. weryfikacji Aneta Stoń, inspektor Sylwia Krawczyk
Tel. 22-738-15-16, geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu odnośnie weryfikacji wyników prac geodezyjnych wydaje się decyzję, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520).
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 i poz. 2109).
Formularze i wnioski do pobrania:

Formularz stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych  i  prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2014 r.)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst