Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Znak:
WE.4221
Komórka organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wymagane dokumenty
Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych (wniosek o wykreślenie z ewidencji UKS - wniosek do pobrania)
Opłaty
brak
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
Termin załatwienia sprawy:
Organ ewidencyjny dokonuje wykreślenia z ewidencji w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Sławomira Janicka
tel. 22-738-14-33, edukacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za pośrednictwem Starosty Pruszkowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz.1468).
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019r. poz.713).
3. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji uczniowskich klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz.1449, z późn. zm.).
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst