Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie opinii ZRID
Znak:
XXXXXX
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie opinii ZRID.
2. Załączniki:
a) Opinia Techniczno-Komunikacyjna Starosty Pruszkowskiego.
b) pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest
w postępowaniu przez pełnomocnika.
c) inne dokumenty – dodatkowo wymagane przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego.
Opłaty
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)- 17,00 zł.
Miejsce złożenia dokumentów:
parter, wejście B, okienka 3, 4, 5, 6
Termin załatwienia sprawy:
14 dni
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Józef Damaziak, inspektor Edyta Kulisa
tel. 22-738-15-59, inwestycje@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1445).
2. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych. (Dz. U. 2013. Poz. 687 t.j.).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst