KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wydanie karty wędkarskiej
Znak:
Komórka organizacyjna:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wymagane dokumenty
Opłaty
Miejsce złożenia dokumentów:
Termin załatwienia sprawy:
Sprawy prowadzą:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
Formularze i wnioski do pobrania: