KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Wejście w teren
Znak:
Komórka organizacyjna:
Wydział Architektury
Wymagane dokumenty
Opłaty
Miejsce złożenia dokumentów:
Termin załatwienia sprawy:
Sprawy prowadzą:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content