Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
Znak:
WGN.
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych.
Opłaty
Wysokość opłat określają tabela 16 załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2014 r. poz. 897).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca
Termin załatwienia sprawy:
Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku i dokonaniu naliczonej opłaty, jednak nie później niż w terminie 7 dni.
Sprawy prowadzą:
Inspektor ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych Marek Skrok, inspektor ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych Jacek Strzelecki, inspektor ds. weryfikacji wyników prac geodezyjnych Aneta Stoń
Tel. 22-738-15-16 geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Na decyzję administracyjną przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520).
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 i poz. 2109).
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst