Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Udostępnianie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
Znak:
WGN.
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Nie dotyczy.
Opłaty
Wysokość opłat określa tabela nr 13 znajdująca się w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca: okienko nr 9,10 (parter)
Termin załatwienia sprawy:
Udostępnienie następuje niezwłocznie po dokonaniu naliczonej opłaty.

Sprawy prowadzą:
inspektor Dorota Gawrońska,
podinspektor Bogumił Rędzikowski,
podinspektor Magdalena Ługowska, pomoc administracyjna Paweł Smoliński
Możliwość zakupu mapy zasadniczej w formacie pdf i dxf przez powiatowy system informacji przestrzennej - http://pruszkowski.e-mapa.net/

Tel. 22 738-15-19, 22 738-14-96, 22 738-15-21
geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wydaje się decyzję, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086).
Formularze i wnioski do pobrania:

Formularz P i P1 stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst