Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Udostępnianie Danych Z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
Znak:
WGN.
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Okazanie zaświadczenia o nadaniu uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.
Opłaty
Wysokość opłat określa tabela nr 12 znajdująca się w załączniku do ustawy z dnia Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086).
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca: okienka nr 11, 12 (parter), Kancelaria Starostwa
Termin załatwienia sprawy:
Odbiór dokumentów następuje po uiszczeniu stosownej opłaty.
Serwis internetowy do obsługi rzeczoznawców: https://pruszkow.rciwn.pl/
Sprawy prowadzą:
główny specjalista Małgorzata Huk,
główny specjalista Agnieszka Staluszka

Tel. 22 738-14-07, 22 738-14-90
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania danych z rejestru cen wydaje się decyzję, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).
Formularze i wnioski do pobrania:

Formularz P i P5 stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst