Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Prowadzenie Baz Danych Numerycznej Mapy Zasadniczej
Znak:
WGN
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Oryginały dokumentów będących podstawą wprowadzenia zgłaszanych zmian w operacie ewidencyjnym.
Opłaty
Nie podlega opłacie
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca
Termin załatwienia sprawy:
1. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
2. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
Sprawy prowadzą: inspektor Dorota Gajewska, inspektor Katarzyna Karwowska, inspektor Milena Owczarek, inspektor Anna Olszak, p. o. główny specjalista Sławomir Leczkowski
Tel: 738-15-14, 738-14-90, 738-15-19 i 738-14-59
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy:
Na decyzję administracyjną przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520).
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 i poz. 2109).
Formularze i wnioski do pobrania:

Formularze i wnioski do pobrania:

nie dotyczy

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst