Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Postępowania Administracyjne z Zakresu Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków
Znak:
WGN
Komórka organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty
Oryginały dokumentów będących podstawą wprowadzenia zgłaszanych zmian w operacie ewidencyjnym.
Opłaty
Nie podlega opłacie
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Obsługi Mieszkańca: Kancelaria Starostwa
Termin załatwienia sprawy:
1. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
2. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
Sprawy prowadzą:
koordynator Marta Pliszka,
główny specjalista Sylwia Bownik,
główny specjalista Dorota Gajewska,
główny specjalista Joanna Wróbel,
główny specjalista Marcin Tkaczuk

Tel. 22 738-15-13, 22 738-15-51, 22 738-15-80, 22 738-15-81
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Na decyzję administracyjną przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086).
Formularze i wnioski do pobrania:

nie dotyczy

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst