Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Dotacja dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego
Znak:
WŚ.6343
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie dotacji (załącznik nr 1 do uchwały nr XII/108/2-19 z dnia 27 sierpnia 2019r.).
2. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia.
Opłaty
Brak
Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Sprawy prowadzą:
Wydział Ochrony Środowiska
Aleksandra Piątek
022 738 15 52
e-mail: srodowisko@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
1. Uchwała nr XII/108/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 10806), w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst