Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski
KARTA INFORMACYJNA

Nazwa sprawy:

Dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna w lasach niestanowiących właności skarbu państwa – świadectwo legalności
Znak:
WIŚ-Ś.6164
Komórka organizacyjna:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Wymagane dokumenty
1. Wniosek.
2. Zgoda na pozyskanie drewna podpisana przez wszystkich współwłaścicieli wraz z ich aktualnymi adresami do korespondencji.
Opłaty
17 zł - w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16: Bank BPH S.A. o/Pruszków, nr:    
39 1060 0076 0000 3210 0018 0098, bezpośrednio w kasie tego urzędu lub w kasie Starostwa
Miejsce złożenia dokumentów:
kancelaria ogólna
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
Sprawy prowadzą:
podinspektor Klaudia Chmiel
tel. 022 738 15 41
e-mail: srodowisko@powiat.pruszkow.pl
Tryb odwoławczy:
brak
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)
4. rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r. Nr 36, poz. 201 z późn. zm.)
Formularze i wnioski do pobrania:
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst