Pomoc medyczna w powiecie

Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego dostępne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital na Wrzesinie”
Pruszków ul. Armii Krajowej 2/4

Centrala (22) 758 63 78 lub 758 60 54, 758 60 55 wew. 201
Izba Przyjęć: tel. całodobowy: (22) 758 89 26

Poradnie specjalistyczne przyszpitalne Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

• Poradnia chirurgii ogólnej
• Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Poradnia chorób sutka
• Poradnia gastroenterologiczna
• Poradnia kardiologiczna

Poradnie specjalistyczne Pruszków, ul. Drzymały 19/21 tel. 22 758 60 24; 22 758 63 04

• Poradnia dermatologiczna
• Poradnia reumatologiczna
• Poradnia neurologiczna
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia otolaryngologiczna
• Poradnia położniczo-ginekologiczna
• Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
• Poradnia zdrowia psychicznego
• Dział fizjoterapii
• Gabinet diagnostyczno – zabiegowy

Diagnostyka:

Laboratorium analityczne,

Diagnostyka obrazowa:
• RTG
• USG
• mammografia

Pracownie:
• badań urodynamicznych
• badań endoskopowych
• badań spirometrycznych
• badań wysiłkowych
• badań Holtera EKG i RR
• badań EKG
• badań echokardiografii

Dział fizjoterapii – świadczenia dostępne tylko do wysokości dotacji przekazanej przez Powiat.
Brak umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

_______________________________________________________________

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza
Pruszków, ul.Partyzantów 2/4

Centrala Szpitala w dni robocze w godz. 7.30 –15.00 tel.: (22) 739-14-00
Izba Przyjęć tel. całodobowy: (22) 739-13-26

Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach programu pilotażowego zapewnia skoordynowaną opiekę nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi.
Pacjenci mieszkający na terenie powiatu pruszkowskiego, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej powinni zgłosić się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK), tel. 22 739 14 26.

Diagnostyka:

Laboratorium analityczne,

Diagnostyka obrazowa:
• RTG
• USG
• TK (Tomografia komputerowa)
• MRI (Rezonans magnetyczny)
• EEG (Elektroencefalografia)

_______________________________________________________________

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera
Pruszków ul. Warsztatowa 1

Kontakt:
Izba Przyjęć tel. całodobowy: (22) 770 94 44, (22) 770 93 23

Poradnie specjalistyczne
tel. 22 770 93 50

• Poradnia chirurgii ogólnej
• Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
• Poradnia diabetologiczna,
• Poradnia gastrologiczna,
• Poradnia ginekologiczno-położnicza
• Poradnia kardiologiczna,
• Poradnia nefrologiczna,
• Poradnia neurologiczna,
• Poradnia okulistyczna
• Poradnia otolaryngologiczna
• Poradnia pulmonologiczna
• Poradnia urologiczna
• Poradnia rehabilitacyjna
• Pracownia fizjoterapii
• Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Diagnostyka:

Laboratorium analityczne,

Diagnostyka obrazowa:
• RTG
• USG
• TK (Tomografia komputerowa)

Pracownie:
• badań endoskopowych
• badań spirometrycznych
• badań wysiłkowych
• badań Holtera EKG i RR
• badań EKG
• badań echokardiografii i echokardiografii przezprzełykowej

_______________________________________________________________
Informacje opracowanie na podstawie danych udostępnionych na stronach internetowych podmiotów leczniczych.