Patronat Honorowy Starosty

Wszystkie kwestie związane z przyznawaniem honorowego Patronatu Starosty Pruszkowskiego określa Regulamin Udzielania Honorowego Patronatu Starosty Pruszkowskiego stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 19/2017 Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania honorowego patronatu Starosty Pruszkowskiego.

pobierz zarządzenie

pobierz formularz zgłoszeniowy w wersji pdf

pobierz sprawozdanie w wersji pdf

pobierz formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej