Patronat Honorowy Starosty

Wszystkie kwestie związane z przyznawaniem honorowego Patronatu Starosty Pruszkowskiego określa Regulamin Udzielania Honorowego Patronatu Starosty Pruszkowskiego stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 21/2016 Starosty Pruszkowskiego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie udzielania honorowego patronatu Starosty Pruszkowskiego.

pobierz zarządzenie

pobierz formularz zgłoszeniowy