Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Parki

park

park

Na terenie powiatu znajdują się liczne parki.

park

Zespół pałacowo – parkowy w Pęcicach, zlokalizowany jest w Pęcicach, w dolinie rzeki Utraty. parkPałac został zbudowany w latach 1808-1809 na podstawie projektu archit
ekta Fryderyka Alberta Lessela. Najdłużej właścicielami Pęcic była rodzina Sapiehów, a następnie Marylskich. Budynek jest murowany; został uszkodzony w czasie I wojny światowej – odbudowany przez ówczesnego właściciela, a następnie znowu zniszczony w 1944 roku. W 1950 r. został ponownie odbudowany. W budynku ulokowano wówczas oddział szpitala psychiatrycznego w Pruszkowie. W 1980 r. pałac po odremontowaniu przejął Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji. W tym okresie nazwano go „Dworem Polskim”, co miało związek z napisem, na attyce pałacu: „Jam Dwór Polski. Co Walczy Mężnie i Strzeże Wiernie”.

Park pałacowy, zaprojektowany przez ogrodnika Jana Chrystiana Schucha, został założony na 24 ha. Znajduje się w nim wiele cennych okazów drzew, a między innymi: 250 letnie wiązy szypułkowe oraz lipa drobnolistna o obwodzie 7 m. oceniana na 400 lat i należąca do najstarszych okazów tego gatunku na Mazowszu. Teren parku łączy się z 50 hektarowym obszarem stawów, na którym gnieździ się wiele gatunków ptactwa wodnego.

 

Park Mazowsze

Park Mazowsze

Zespół pałacowo – parkowy w Helenowie. Pałac murowany został zbudowany w 1807 r. według projektu architekta Jakuba Kulickiego, a następnie w latach 1858 – 60 rozbudowany przez architekta Henryka Markowskiego. W parku znajdują się liczne rzeźby, a wśród nich obelisk poświęcony pamięci poległych w czasie I wojny światowej. W bogatym drzewostanie parku znajdują się okazy zaliczone do zabytków przyrody: 14 dębów szypułkowych, 2 białe topole oraz jesion wyniosły.

Park Potulickich w Pruszkowie został założony w II połowie XIX wieku wg projektu Karola Sparmana z Saksonii. Przy komponowaniu parku wykorzystano jako główny motyw istniejące stawy. W południowo-zachodniej części parku znajduje się klasycystyczny pałac z XIX wieku, do roku 1945 własność rodziny Potulickich, obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego.

Informacje są przygotowane na podstawie opracowanego w roku 2007 na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego przez firmę AQUAGEO – Michał Fic „Regionalnego Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego Zlewni Utraty – PROGRAM UTRATA”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst