Oświatowe placówki niepubliczne

Oświatowe placówki niepubliczne

Niepubliczne szkoły i placówki

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10, 05-800 Pruszków

Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Namysłowskiego 11, 05-820 Piastów

Kolegium Św. Benedykta – Liceum Ogólnokształcące uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Marii Konopnickiej 1, 05 – 840 Brwinów

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek” (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Ks. Józefa 1 , 05-800 Pruszków

Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (dla dorosłych, (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Helenowska 3, 05-804 Pruszków

Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Helenowska 3, 05-804 Pruszków

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Wiktoria” (dla dorosłych, uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków

Prywatna Szkoła Biznesu (policealna dla dorosłych, uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Wojska Polskiego 16A/37b, 05-800 Pruszków

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Wojska Polskiego 16A/37b, 05-800 Pruszków

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (dla dorosłych, uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków

Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” (dla dorosłych, bez uprawnień szkoły publicznej)
ul. Wojska Polskiego 16A/37b, 05-800 Pruszków

NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Pruszkowie (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Pływacka 16, 05 – 800 Pruszków

NOVA Policealna Szkoła Promocji Kadr w Pruszkowie (dla dorosłych, bez uprawnień szkoły publicznej)
ul. Pływacka 16, 05 – 800 Pruszków

NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pruszkowie (uprawnienia szkoły publicznej)
ul. Pływacka 16, 05 – 800 Pruszków

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Niepubliczna
ul. Szkolna 15, 05 – 806 Michałowice – Osiedle

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Niepubliczna „Akademia Rozwoju”
ul. Stalowa 28/30, 05 – 800 Pruszków

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ALAN”
ul. Kościuszki 19, 05 – 090 Raszyn

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ZDROWE DZIECKO”
al. Armii Krajowej 36 lok. 3, 05 – 800 Pruszków

1 Academy – niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza
ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice

IMAGINE Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza
ul. Marii Dąbrowskiej 12/2005 – 806 Komorów

Oficyna Informatyczna – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 830 Nadarzyn, ul. Wiśniowa 26

Centrum Kształcenia Peggy Sage – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 820 Piastów, ul. Sienkiewicza 75

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Pruszkowie – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 46

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Bezpieczna Praca” – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 800 Pruszków, ul. Ludowa 36

Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy „MER” – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 820 Piastów, ul. Żbikowska 25

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 820 Piastów, ul. Harcerska 30

LIDER – Ochrona Detektyw – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 090 Raszyn, Al. Krakowska 80

NOVA Placówka Kształcenia Ustawicznego w Pruszkowie
05 – 800 Pruszków, ul. Pływacka 16

Niepubliczne ośrodki i szkoły specjalne

Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Szkolna 18, 05-840 Brwinów
tel. 729-58-21 –szkoła podstawowa
tel. 729-59-00 – gimnazjum

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ks. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego
– Niepubliczne Gimnazjum Specjalne
– Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
– Internat

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
ul. Szkolna 3, 05-800 Pruszków
tel. 758-84-13
fax 728-85-92

– Internat