Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Oświatowe placówki niepubliczne

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
na podstawie art.168 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
05-800 Pruszków, ul. Szkolna 3

2. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05-800 Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10

3. Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna z uprawnieniami szkoły publicznej.
05 – 840 Brwinów, ul. Szkolna 18

4. Prywatna Szkoła Biznesu – Szkoła Policealna
niepubliczna szkoła ponadpodstawowa: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe); kształcąca w formie zaocznej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Promyka 24/26

5. Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych „Wiktoria”
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe) dla dorosłych, kształcące w formie zaocznej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Promyka 24/26

6. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe) dla dorosłych, kształcące w formie zaocznej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Helenowska 3

7. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
niepubliczna szkoła ponadpodstawowa: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16 A/37 b

8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe) dla dorosłych, kształcące w formie zaocznej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16 A/37 b

9. Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
niepubliczna szkoła ponadpodstawowa: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe); kształcąca w formie zaocznej w zawodzie protetyk słuchu. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Kajetany, 05 – 830 Nadarzyn, ul. Mokra 17

10. Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” – niepubliczna szkoła ponadpodstawowa, kształcąca w systemie zaocznym.
Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16 A/37 b

11. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „PRZYLĄDEK”
Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna z uprawnieniami szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Staszica 1

12. Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży – art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 820 Piastów, ul. Namysłowskiego 11

13. NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pruszkowie
szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe) dla dorosłych, kształcące w formie zaocznej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Pływacka 16

14. NOVA Policealna Szkoła Promocji Kadr w Pruszkowie
ponadgimnazjalna policealna szkoła dla dorosłych, dwusemestralna, bez uprawnień szkoły publicznej; kształcąca w systemie zaocznym w zawodach i specjalnościach. Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Pływacka 16

15. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „ALAN”
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05-090 Raszyn, ul. Kościuszki 19

16. NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Pruszkowie
niepubliczna szkoła ponadpodstawowa: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe); kształcąca w formie zaocznej i stacjonarnej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Pływacka 16

17. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mądra Sówka”
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05 – 800 Pruszków, al. Niepodległości 5

18. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Szansa”
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05 – 830 Nadarzyn, ul. Wiśniowa 26

19. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna SENSIS
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05 – 800 Pruszków, ul. Helenowska 26 lok. 40

20. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „RIM”
– poradnia psychologiczno – pedagogiczna
05 – 800 Pruszków, ul.Wołowskiego 5

21. Matplaneta Pruszków – placówka oświatowo – wychowawcza
05 – 806 Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 13

22. Prywatna Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
– policealna szkoła dla dorosłych, kształcąca w systemie zaocznym. Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Promyka 24/26

23. Niepubliczna Szkoła Policealna w Pruszkowie
niepubliczna szkoła ponadpodstawowa: szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe); kształcąca w formie zaocznej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 1

24. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód – szkoła ponadpodstawowa: czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
05 – 800 Pruszków, ul. Staszica 1

25. „Oficyna Informatyczna” – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 830 Nadarzyn, ul. Błońska 62

26. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 800 Pruszków, ul. Majowa 1

27. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Bezpieczna Praca” – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 800 Pruszków, ul. Ludowa 36

28. Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy „MER” – placówka kształcenia ustawicznego
05 – 820 Piastów, ul. Zbikowska 25

29. LIDER – Ochrona Detektyw niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
05 – 090 Raszyn, ul. Krakowska 80

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst