Ośrodki kultury

Ośrodki Kultury

Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie
ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków
Tel. (0 22) 759 52 48, 668 999 635
e-mail: biuro@ckis.pruszkow.pl
http://ckis.pruszkow.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Pruszkowie
ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków
Tel. (0 22) 728 39 40
Fax (0 22) 728 39 52
e-mail: sekretariat@mok.pruszkow.pl
http://www.mok-kamyk.pl/
Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
ul. Kościuszki 41,
05-800 Pruszków
tel 22 759 93 80
tel/fax 22 758 81 28
e-mail: sekretariat@mdkpruszkow.pl
http://mdkpruszkow.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie
ul. Warszawska 24
05 – 820 Piastów
tel./fax: (0 22) 723 65 50
e-mail: mokpiastow@wp.pl
http://www.piastow.pl/mok

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie
ul. Wilsona 2
05-840 Brwinów
Tel./fax. (0 22) 729-59-34
e-mail: ok@okbrwinow.info
http://www.ok.brwinow.pl

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Pl. Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn
tel/fax: (0 22) 729–89-15
e-mail: nok@nok.pl
http://www.nok.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie
ul. Poniatowskiego 20,
05-090 Raszyn
tel/fax (0 22) 720 09 87
e-mail: gok@raszyn.pl
http://www.gok.raszyn.bip.net.pl