Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Opłaty

Każda ze spółek wodnych działających na terenie naszego powiatu co roku drogą uchwały ustala opłaty z tytułu korzystania z urządzeń melioracyjnych.

Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania urządzeń melioracji wodnych spoczywa nie tylko na członkach spółki wodnej, ale także na wszystkich właścicielach gruntów odnoszących korzyści z urządzeń melioracyjnych lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody.

Na gospodarkę finansową spółki składają się składki członkowskie, ewentualnie dotacje z budżetu powiatu/ gminy/ województwa, o które spółka może się ubiegać, a także świadczenia osób fizycznych i prawnych nienależących do spółki wodnej, jeżeli uzyskują korzyści z urządzeń objętych działalnością spółki.

2

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst