Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Opłaty

Każda ze spółek wodnych działających na terenie naszego powiatu co roku drogą uchwały ustala opłaty z tytułu korzystania z urządzeń melioracyjnych.

Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania urządzeń melioracji wodnych spoczywa nie tylko na członkach spółki wodnej, ale także na wszystkich właścicielach gruntów odnoszących korzyści z urządzeń melioracyjnych lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody.

Na gospodarkę finansową spółki składają się składki członkowskie, ewentualnie dotacje z budżetu powiatu/ gminy/ województwa, o które spółka może się ubiegać, a także świadczenia osób fizycznych i prawnych nienależących do spółki wodnej, jeżeli uzyskują korzyści z urządzeń objętych działalnością spółki.

2

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst