Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Już od 10 lat czekam na rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie za zajętą pod ul. Brandta w Piastowie część rodzinnej działki. Czy to nie za długo, Panie Starosto?

Marek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,

podanie sygnatury sprawy lub nazwiska wnioskodawcy umożliwiłoby sprawdzenie stanu konkretnej sprawy i określenie szczegółowych przyczyn braku uzyskania odszkodowania.

Niemniej, uprzejmie informuję, że w przypadku gruntów zajętych pod drogi publiczne kwestia odszkodowania może zostać rozpatrzona przez Starostę dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 roku, prawa własności gruntu przez odpowiednią jednostkę (w przypadku ul. J. Brandta w Piastowie – Gminę Miasto Piastów). Jest to tzw. „zagadnienie wstępne”, bez którego nie można podjąć decyzji w sprawie o odszkodowanie.

O wydanie decyzji Wojewody Mazowieckiego może wystąpić zarówno właściciel nieruchomości jak też zarządca drogi (Burmistrz Miasta Piastowa).

W sprawach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, decyzje w sprawach o odszkodowanie są wydawane w terminie ok. miesiąca od momentu zebrania całości niezbędnej dokumentacji. Zazwyczaj w podjęciu dalszych kroków w tych sprawach przeszkodą jest wyżej opisany brak ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego, czasami również brak dokumentacji potwierdzającej tytuł prawny do nieruchomości.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawy z ww. zakresu pod nr tel.0-22-738-15-92 lub 0-22-738-15-75.

 

Witam. Zwracam się z prośbą o oświetlenie ulicy powiatowej Pruszkowskiej na odcinku od Granicy do Strzeniówki (od ok 1 km). Ulica ta oświetlona jest od Nadarzyna do Strzeniówki. Nie ma oświetlenia na odcinku od granicy. Znajduje się tam ostry zakręt gdzie dochodzi do sporej liczby wypadków w nocy. Warunki mimo ograniczenia prędkości do 40 km są złe zwłaszcza gdy jest ciemno, mokro lub gdy spadają liście. Jadąc od strony Strzeniówki część pierszorazowych kierowców w nocy nie dostrzega zakrętu i potrafi wjechać w drogę leśną (po lewo) narażając się na czołowe zderzenia. Droga jest wąska. Dodatkowo często na zakręcie w Granicy przemieszcza się zwierzyna leśna. Drogą tą chodzą też ze względu na braka chodnika chodzą też piesi. Formalnie za oświetlenie drogi powiatowej odpowiada Burmistrz Brwinowa -nie mniej zarówno pisemnie jak i ustnie deklaruję się że nie będzie oświetlał tej drogi ani budował chodnika W przeciwieństwie np. do Gminy Nadarzyn, gdzie ta droga też częściowo na terenie leśnym jest oświetlona). Na tej drodze panuje dość duży ruch. Uprzejmie proszę o zajęcie się sprawą (droga powiatowa) bez spychologi że to Gmina Brwinów i td.. Podatnika/mieszkańca nie interesuje czyja jest to droga, płaci podatki i chce by urzędnicy potrafili się dogadać.

Artur

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arturze,

rozumiem Pana niezadowolenie z zaistniałej sytuacji, nam również zależy na bezpieczeństwie mieszkańców powiatu, ale w świetle obowiązującego prawa planowanie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy należy wyłącznie do zadań właściwego burmistrza/wójta. W ramach analizy bezpieczeństwa i warunków ruchu wystąpiliśmy do Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie z prośbą o podanie liczb oraz rodzaju zdarzeń drogowych z ostatnich dwóch lat na odcinku drogi od Granicy do Strzeniówki. Jeśli potwierdzi się znaczna ilość zdarzeń w tym miejscu zarekomendujemy Burmistrzowi potrzebę oświetlenia tej drogi.

 

 

W związku z informacją udzieloną przez Pana Krzysztofa Bukowskiego dla redakcji WPR, a dotyczącą uruchomienia lodowiska w Pruszkowie chciałbym nawiązać do pytania P. Remigiusza i Pańskiej odpowiedzi na nie z dnia 08.02.2016.
Jestem jedną z osób które rozmawiały z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Sportu na temat ekranów które miały osłonić nadmiernie hałasujące agregaty.
To co faktycznie zostało zrobione przez ośrodek jest kpiną z wcześniejszych ustaleń i twierdzenie Dyrektora ośrodka , że było to działanie wystarczające jest dalekie od prawdy. Wprost przeciwnie ten mizerny płotek postawiony przy agregatach zamiast wytłumić – wzmógł hałas przy domach bo skierował w ich kierunku dźwięk, który dotychczas rozpraszał się w różnych kierunkach.
Plan uruchomienia agregatów pomimo wcześniejszych zastrzeżeń wydziału ochrony środowiska i informacji, że ich uruchomienie i eksploatacja jest niezgodne z prawem narusza bowiem normy określone w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska odebrać możemy jako przejaw arogancji wobec obywateli i lekceważenia obowiązującego prawa. Użyty we wspomnianej wyżej odpowiedzi argument, że \" lodowisko cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Pruszkowa, ale także wśród mieszkańców całego powiatu\" nie może być usprawiedliwieniem dla świadomego łamania prawa i odbierania przez wiele lat  przez trzy miesiące każdej zimy prawa o odpoczynku i spokojnego snu niezakłóconego buczeniem agregatów.
Przepisy  i normy wydane przez Ministerstwa w równym stopniu obowiązują obywateli jak i jednostki samorządu terytorialnego.
Nie można stawiać ponad prawem interesu kilku osób pojawiających się na godzinę na lodowisku w dni powszednie lub kilkudziesięciu osób w weekendy .
Koszt ich chwili przyjemności jest niewspółmiernie wysoki opłacony ciągłym zmęczeniem i rozstrojem nerwowym do jakiego doprowadza stałe wystawienie niczemu nie winnych ludzi na szkodliwy hałas najbardziej dokuczający w niskich częstotliwościach przed którymi nie chronią mury domów i zamknięte okna.
Proszę o zdecydowane przeciwstawienie łamaniu prawa i odbieraniu nam snu oraz informacje zwrotne o poczynionych w tej sprawie krokach.

Z wyrazami szacunku – Waldemar z ulicy Jastrzębiej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Waldemarze,

temat lodowiska w ostatnim czasie poruszany był wiele razy zarówno przez zwolenników jak
i przeciwników jego otwarcia. Lodowisko funkcjonuje w sezonie zimowym już od wielu lat, a wśród mieszkańców cieszy się dużym powodzeniem, tak jest też i w tym roku. Oprócz głosów sprzeciwu, dostajemy również pytania o termin jego otwarcia. Rozumiem Pana niezadowolenie spowodowane nadmiernym hałasem pochodzącym  z agregatów, to zrozumiałe. Jak wykazała kontrola przeprowadzona na wniosek okolicznych mieszkańców dopuszczalny poziom hałasu jest przekroczony. Nie mniej jednak chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony. Dlatego rozważamy możliwość dodatkowego wyciszenia agregatów, by lodowisko poprawnie spełniało swoją funkcję i dostarczało wiele radości.

 

Szanowny Panie Starosto.

Czy w tym sezonie zimowym po raz kolejny od 5 lat, my – jako mieszkańcy domów jednorodzinnych wokół niedługo mającego się uruchomić lodowiska – będziemy musieli toczyć bój z Pana Urzędem, urzędem miejskim, kontrahentem wypożyczającym sprzęt audio oraz kierownikiem obiektu MOS przy ul Gomulińskiego o to, by lodowisko nie stało się grającą na maksimum swoich możliwości, dyskoteką?
Obiekt lodowiska od paru lat przeszkadza Nam – mieszkańcom w jego okolicy – spokojnie wypoczywać po godzinach pracy oraz w weekendy. Rozumiemy potrzebę społeczeństwa na powstanie takiego obiektu, aczkolwiek nie może być tak,że kosztem naszego zdrowia odbywa się rozrywka dla innych mieszkańców. Był pomysł ekranów dźwiękochłonnych. Był także przeniesienia lodowiska w inne miejsce w Pruszkowie lub w okolice Gąsina.
Poprzednie moje pismo do Pana za pomocą strony internetowej ,pozostawił Pan bez odpowiedzi w tej kwestii. Za ciężkie pytania zadaję?
W poprzednim roku odpowiedź na pismo wysłane bezpośrednio do Urzędu, była przeciągana celem uniknięcia konkretnych odpowiedzi i pozbawienia mieszkańców skorzystania z pomiarów natężenia hałasu prowadzonych przez określone urzędy.
Czy po raz kolejny koniecznym będą pisma do kierownika obiektu MOS o przyciszenie muzyki p oto,by on odpisał,że on tym \"nie dowodzi\", następnie pisma do Państwa celem odesłania z kwitkiem,że \"to też nie nasz problem\" itd.?
Zbliża się coroczna batalia. Może w tym roku zakończymy w końcu trwający ponad 5 lat, spór o głośność muzyki na lodowisku?
Pozostaję do Pana dyspozycji i będę na bieżąco śledził stronę celem zobaczenia odpowiedzi na moją wiadomość.

Z wyrazami szacunku,
Remigiusz.

Odpowiedź:

Szanowny Panie Remigiuszu,

obecnie funkcjonowanie lodowiska zostało wstrzymane ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu pracujących agregatów. Staramy się, by była możliwość wznowienia jego działania
z korzyścią dla mieszkańców. Przy pomyślnym rozwiązaniu pojawiających się problemów
i uruchomieniu ponownie lodowiska zwrócimy uwagę na poziom głośności muzyki, która jest włączana w godzinach otwarcia.

Witam serdecznie
Panie starosto kiedy nowy dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie przestanie zwalniać wieloletnich pracowników ??? Kto wreszcie to powstrzyma zanim będzie za późno ? czy to nastąpi dopiero wtedy jak zwolni juź wszystkich ?

Magda

Odpowiedź:

Szanowna Pani Magdo,

w odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że SPZ ZOZ w Pruszkowie jest jednostką samodzielną i polityka kadrowa leży w gestii Dyrektora SPZZOZ.

Witam, miałem zrobić badania lekarskie i psychologiczne po zabraniu prawa jazdy, następnie przedstawić wyniki staroście. czy mogę to zrobić listownie? Na jaki adres dokładnie? Czy muszę do tego dołączyć jakiś list wyjaśniający sytuację czy wystarczy na kopercie podać nr sprawy?

Emil

Odpowiedź:

Szanowny Panie Emilu,

orzeczenie lekarskie i psychologiczne można dostarczyć za pośrednictwem poczty, listem poleconym lub poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków. Nie ma konieczności przesyłania dodatkowego pisma wyjaśniającego, wystarczą same orzeczenia. Orzeczenia można dostarczyć również za pośrednictwem osoby trzeciej, bez potrzeby udzielania pełnomocnictwa.

 

Dzień dobry Panie Starosto

Przeglądałem projekt budżetu na 2017 rok. W punkcie dot. budowy sygnalizacji świetlnej jest wpisana tylko kwota. Czy może Pan potwierdzić, że jest tam ujęte skrzyżowanie Armii Krajowej i Komorowskiej. Pisałem do Pana Starosty niedawno w tej sprawie i zapewnił Pan, że wniosek trafi pod dyskusję. Jaki jest finał tej sprawy, czy powstanie, w tym miejscu sygnalizacja. Jak Pan z pewnością wie, jest tam w pobliżu duże osiedle mieszkaniowe oraz jedno z głównych dojść (dojazdów) do kościoła i targu miejskiego. Ruch jest duży, a ostatnio miało tam miejsce kilka kolizji.
p.s. dziękuję za przycięcie drzew, które ograniczały widoczność kierowcom i pieszym
Pozdrawiam
Grzegorz Reszka

Odpowiedź:

Szanowny Panie Grzegorzu,

do planu budżetu na rok 2017 wpłynęły wnioski o budowę 24 sygnalizacji świetlnych na drogach zarządzanych przez Powiat Pruszkowski.  Niestety możliwości budżetu nie pozwalają na realizację wszystkich, co oznacza, że o tym które sygnalizacje zostaną zbudowane decydują przeprowadzane badania i pomiary. Reasumując, w obecnej chwili nie można stwierdzić, że budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Komorowskiej w Pruszkowie zostanie włączona w zakres inwestycji 2017 roku.

 

Szanowny Panie Starosto. Jestem mieszkańcem budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Pruszkowie. Jest właśnie parę minut po północy z czwartku (22.12) na piątek (23.12). Bardzo bym chciał już iść spać, ale nie mogę gdyż prosto w moje okna świecą lampy jarzeniowe wprost z nowego budynku LO Zana. Oczywistą oczywistością jest to, że gdy robotnicy pracują w środku to oświetlenie jest niezbędne, ale teraz tam nikogo nie ma, a ja mam w sypialni widno jak w dzień. Proszę o interwencję.

Paweł

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Pawle,

pracownicy wydziału nadzorującego budowę siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie zwrócili się w zaistniałej sytuacji do kierownika budowy. Staramy się, aby zostały podjęte działania zmierzające do kierowania budową w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst