Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie:

Gratuluję Urzędowi Miasta Pruszkowa bardzo kompetentnych i życzliwych pracowników. Niestety pracownice starostwa w pokoju 212 urzędujące na ulicy
Drzymały to szczyty braku życzliwości. Podejście do pracy tychże pracownic źle swiadczy również o pani starościnie. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego środa to dzień bez przyjmowania petentów. Z moich obserwacji wynika, że
panie nie są specjalnie okupowane, sądzę że inne prace biurowe mogą wykonywać między przyjęciami. Proszę o odpowiedż na pytanie: Co uzasadnia
dodatkowy dzień wolny od pracy powyższych pań z pokoju 212?
Karol

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję Pana, że w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego w Wydziale Architektury środa została ustalona dniem bez przyjęć Szanownych Interesantów ze względu na specyfikę pracy i ogromną ilość załatwianych
spraw. Tylko od początku tego roku z terenu Pruszkowa wpłynęło 519 wniosków.
Chcąc Państwa dobrze obsłużyć, niezbędnym jest ustalenie jednego dnia wolnego od przyjmowania interesantów, aby w tym dniu umożliwić pracownikom analizę wpływających wniosków, a co za tym idzie zapewnić dobre i merytorycznie właściwe załatwianie spraw oraz ograniczyć do minimum okres oczekiwania na ich rozpatrzenie.
Nawiązując do Pana zarzutów uprzejmie Pana informuję, że zostały podjęte niezbędne kroki, aby opisana przez Pana sytuacja więcej się nie powtórzyła.
Pracownicy zostali upomnieni i pouczeni. Zapewniam Pana, że dołożę wszelkich starań, aby takie przypadki więcej nie miały miejsca.

Pytanie:

Dzień Dobry. Jestem studentem SGGW. Czy jest mozliwosc otrzymania mailem informacji dotyczacych srodowiska społecznego i gospodarczego powiatu pruszkowskiego, a takze informacji o problemach środowiska przyrodniczego.
Informacje te pomogly by mi w projekcie z przedmniotu prawo i zarzadzanie.
Z powazaniem
Adam Gembora

Odpowiedź:

Witam Pana i uprzejmie informuję, że w najbliższych tygodniach Rada Powiatu Pruszkowskiego odbędzie debatę nad Strategią Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego, wykonaną na zlecenie Zarządu Powiatu, w celu jej uchwalenia. W tej chwili mogę Panu udostępnić PROJEKT tej Strategii i w tym celu proszę się zwrócić do Działu Organizacyjnego Starostwa: z.jurkowski@powiat.pruszkow.pl w celu pobrania pliku. Mam nadzieję, że w tym obszernym i aktualnym materiale znajdzie Pan informacje, o które Pan pyta.

Pytanie:

Pod koniec kwietnia została podjęta uchwała o przestrzennym zagospodarowaniu terenu dla g. Nadarzyn, na początku kwietnia złożyliśmy prośbę o wydanie decyzji o warunkacha zabudowy gdyż chcemy ubiegać się o
pozowlenie na budowę; w chwili obecnej odmówiono nam wydania takiej decyzji.
Co należy zrobić aby otrzymać taką decyzję?
Beata

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję Panią, że aby uzyskać pozwolenie na budowę obiektu należy spełnić następujące warunki:
1. W przypadku braku zatwierdzonego planu miejscowego inwestor musi uzyskać od gminy ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.
2. W przypadku, gdy plan miejscowy obowiązuje nie ma obowiązku występowania o ostateczną decyzję o warunkach zabudowy. Nalezy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Pytanie:

Jestem mieszkanką Pruszkowa. Mieszkam przy ul. Komorowskiej 47A.
Chciałabym się spytać – kiedy będzie wyremontowana ulica Komorowska. /
chodzi mi zarówno o jezdnię jak i chodniki/. Jest to chyba najgorsza ulica w całym mieście. Prezydent miasta odpowiedział mi na to pytanie, że ulica jest w gestii Starostwa. Proszę więc o odpowiedź.
Wiesława Magdziak

Odpowiedź:

Odnośnie remontu jezdni ul. Komorowskiej uprzejmie informuję, że ubytki w jezdniach na terenie powiatu usuwane są w miarę naszych możliwosci technicznych i finansowych. W pierwszej kolejności naprawiane są najgłębsze ubytki stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym, na drogach najbardziej obciążonych i majacych największe znaczenie komunikacyjne.
Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym Drogowym remont ul. Komorowskiej jest planowany na lata 2006-2007.

Pytanie:

W jaki sposób powiat zamierza poprawić bezpieczeństwo na powiatowej ul. Grodziskiej w Starej Wsi gm Nadarzyn?
Mimo wprowadzanych znaków drogowych ograniczających możliwość wjazdu samochodów ciężarowych powyzej 3,5, ich ilośc w ostatnich kilku miesiacach znacząco wzrosła
Czy powiat będzie mógł wysupłać pieniadze na dokończenie chodnika na tej drodze? Obecnie jest tam prowadzona iwestycja za pieniądze gminne.
Tadeusz

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie budowy chodnika przy ul. Grodziskiej w Starej Wsi uprzejmie informuję, że naszym priorytetem działań inwestycyjnych są objęte roboty, mające na celu poprawę stanu nawierzchni.
Chodniki zgodnie z ustaleniami budują same gminy, mając na uwadze dobro
swoich mieszkańców. Jednocześnie informuję, że odnośnie przestrzegania wprowadzonej organizacji ruchu zwrócę się z pismem do Komendanta Powiatowej Policji w Pruszkowie o zwiększenie kontroli pojazdów poruszających się po ul. Grodziskiej w Starej Wsi.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst