Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Szanowny Panie Starosto,

Z coraz większym niepokojem patrzę na zdarzenia drogowe, które mają codziennie miejsce przy stacji kolejowej PKP Pruszków. Od zawsze kierowcy parkują na chodniku przy kasie PKS, zwykle wjeżdżając przez przejście dla pieszych i jadąc wzdłuż chodnika do wolnego miejsca, często wymuszając na pieszych pierwszeństwo. Dziwię się, że nie doszło tam jeszcze do tragedii. Od – względnie – niedawna ma miejsce systematyczna dewastacja trawnika (w tej chwili już są tylko jego resztki) między parkingiem przy PKP a wspomnianym dzikim parkingiem. Kolejna kwestia: okolice stacji kolejowej to wizytówka miasta i powiatu, a pierwsze, co widzą przyjezdni, to chaos i brud, który przywodzi na myśl lata 70.

Najniebezpieczniejszym sytuacjom można w bardzo prosty i tani sposób zaradzić – wzdłuż ul. Sienkiewicza, od przystanku autobusowego aż do wjazdu na parking przy PKP potrzebne są słupki, które skutecznie uniemożliwią parkowanie. Czy możliwa jest ich instalacja? Czy naprawdę konieczna jest czyjaś śmierć lub kalectwo, by coś z tymi zagrożeniami zrobić? Sprawa ogólnego wygląd okolicy dworca wymaga więcej pracy – ale może remont na PKP i zamknięcie stacji na ponad rok jest dobrą okazją na ich wykonanie?

Dariusz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Dariuszu,

dziękuję za zwrócenie uwagi na tę kwestię. Zarówno względy estetyczne , a tym  bardziej bezpieczeństwo mieszkańców stanowią w tym wypadku priorytet. Aby wyeliminować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych na dojściu do stacji PKP w Pruszkowie,  zostanie w najbliższym czasie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu. Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się (znak B-36) na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Ołówkowej. Zakaz dotyczył będzie także chodnika. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu przewidziane zostało na koniec lutego początek marca 2017 r. O powyższej zmianie zostanie poinformowana również Straż Miejska z prośbą
o interwencję oraz egzekwowanie przepisów ruchu drogowego.

 

Szanowny Panie Starosto,

Zwracam się z prośbą o interwencje w sprawie poprawy stanu nie utwardzonej drogi przy ulicy Leśmiana w Pruszkowie.
Co roku po zimie droga zamienia się w jedną wielką kałuże. Mieszkańcy w tym dzieci zmuszone są przedzierać się przez błoto oraz stojącą wodę.
Wyrównanie drogi z racji, że nie jest utwardzona, nie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.
W zeszłym roku przeprowadzone niewielkie prace usprawniły poruszanie się po niej.

Proszę o informację kiedy planowane będą jakieś prace ?

Z poważaniem

Arkadiusz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Arkadiuszu,
ulica Leśmiana jest drogą gminną, administrowaną przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, w związku z tym prośbą  powinna być skierowana, zgodnie z kompetencjami do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 

Gdzie na stronie mogę pobrać mapę Owczarni ?

Marta

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Marto,

w odpowiedzi na pytanie skierowane do Pana Starosty dotyczące możliwości pobrania mapy z Owczarni informuję, że w serwisie pruszkowski.e-mapa.net została uruchomiona usługa, umożliwiająca obywatelom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych według stanu archiwalnego.

Link do pliku z przygotowaną mapą przesyłany jest użytkownikowi e-mailem po dokonaniu stosownej opłaty, co realizuje się z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych. Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a czas oczekiwania na mapę wynosi na ogół kilkanaście minut.

 

 

Dzień dobry Panie Starosto
chciałabym zapytać o możliwość zainstalowania świateł dyscyplinujących w Brwinowie na ul. Powstańców Warszawy na wysokości przychodni, a także montażu kamer rejestrujących przejazdy na czerwonym świetle przy światłach na Wilsona i Piłsudskiego. Z tego co wiem Burmistrz Gminy Brwinów składał takie wnioski, ale nie spotykały się z Pana poparciem. Ulice wymienione przeze mnie są drogami o bardzo dużym natężeniu ruchu.
Chciałam zapytać także, dlaczego Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zdecydował o wykonaniu 4 sygnalizacji świetlnych na ul. Rolnej w Kajetanach na przejściach dla pieszych prowadzących z chodnika do przystanków autobusowych?
Mam nadzieję, że Damy radę.

Magda

Odpowiedź:

Szanowna Pani Magdo,

w odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie przychodni zdrowia Alfa przy ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie,  została włączona do planu prac przewidzianych do realizacji w 2017 r. Odpowiadając na pytania dotyczące rejestracji kamerami pojazdów łamiących przepisy wyjaśniam, że Starosta stanowiąc prawo poprzez zatwierdzanie organizacji ruchu nie ma uprawnień do jego egzekwowania. Do tych działań uprawniona jest policja, która dba o dyscyplinowanie kierowców.

Ulica Rolna w Kajetanach jest prostym odcinkiem (ok.2,8 km) drogi tranzytowej, dlatego też na całej jej długości zostały rozmieszczone 4 komplety sygnalizacji reagujące na przekraczanie prędkości, tworząc tzw. system dyscyplinowania kierowców. Sygnalizacje te spełniają także drugą funkcję – ułatwiają pieszym przechodzenie przez jezdnię.

 

Witam
Mam pytanie odnośnie drogi w Suchym Lesie na ulicy Księdza M. Wożniaka, która jest drogą powiatową w chwili obecnej droga jest całkowicie zaniedbana, nie odśnieżona niczym nie posypana jest jednym wielkim lodowiskiem po którym  nie można się ani pieszo poruszać ani samochodami w związku z powyższym mam prośbę o interwencję i doprowadzenie drogi do bezpiecznego z niej korzystania. Z poważaniem Sołtys Suchego Lasu Edward Chruściak

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Sołtysie,

W odpowiedzi na Pana zapytanie pragnę poinformować, że fragment ulicy Parkowej od ronda w kierunku ulicy Księdza M. Woźniaka oraz ulica Księdza M. Woźniaka zgodnie z klasyfikacją jest drogą II kategorii. Oznacza to że posypywane były jedynie skrzyżowania, łuki oraz wzniesienia. Dnia 7 stycznia 2017 r., zostało zgłoszone odpowiedniej firmie zlecenie użycia mieszanki piaskowo-solnej, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze. W związku z interwencjami mieszkańców została przeprowadzona kontrola wykonania zadania, podczas której nie stwierdzono uchybień. Droga została odpowiednio przygotowana do użytkowania.

Panie Starosto. Mam pytanie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej. Mam więcej niż 26 lat, lecz mniej niż 65 lat, nie jestem weteranem ani kombatantem, nie posiadam też Karty Dużej Rodziny ani nie jestem ofiarą katastrofy naturalnej czy klęski żywiołowej. Mam za to orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy mogę skorzystać z takiej pomocy? Być może, brak tej grupy ludzi w informacji to niedopatrzenie a może nie przysługuje. Skoro nie przysługuje, to jaka jest tego przyczyna?

Jacek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jacku,

W odpowiedzi na pytanie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej przysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 3 lutego 2017 r. wyjaśniam, że krąg osób uprawnionych, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, określa art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z 2016 r. poz. 186). Wśród uprawnionych ustawa wymienia osobę:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • która jest w ciąży.

Jak wynika z przedstawionego katalogu, ustawodawca nie przewidział niepełnosprawności jako przesłanki stanowiącej uprawnienie do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

 

Szanowny Panie Starosto
Jakie stanowisko zajmie Pan i władze powiatu, jak organ nadrzędny w stosunku do SPZOZ i jego dyrektora, wobec jego decyzji o wypowiedzeniu najmu lokali przychodniom mieszczącym się w budynku przy ul. Drzymały 19/21. Jest to istotne dla Nas pacjentów. Oczekujemy na konkretną odpowiedź.
Z poważaniem

Andrzej

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Decyzja podjęta przez Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie dotycząca wypowiedzenia umów najmu lokali prywatnym przychodniom w budynku przy ulicy Drzymały 19/21 należącym do Powiatu została podyktowana dbałością o powiatową służbę zdrowia oraz mienie powierzone SPZZOZ-owi w Pruszkowie.

Prywatne NZOZ-y zajmują w budynku najbardziej eksponowane powierzchnie- głównie na parterze oraz I-piętrze. Poradnie prowadzone przez SPZOZZOZ w Pruszkowie są zlokalizowane na trzech kondygnacjach budynku (II, III i IV piętro), natomiast rejestracja znajduje się na I piętrze, sąsiadując z prywatnymi podmiotami. Taki rozkład pomieszczeń w budynku jest niekorzystny i nie sprzyja rozwojowi usług medycznych świadczonych dla mieszkańców powiatu. SPZZOZ w Pruszkowie ma plany związane z rozwojem z rozwojem zarówno specjalistyki jak i Podstawowej Opieki Zdrowotnej z korzyścią dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. Pragnę podkreślić, ze zależy nam na polepszeniu jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla naszych pacjentów.

 

Panie Starosto czy możliwe jest by na przystankach autobusowych szczególnie przy Sienkiewicza PKP oraz na Bolesława Prusa 27 i 52 zrobiono słupki  ograniczające wjazd samochodów na chodnik? Często w tych miejscach parkują kierowcy nawet przy słupie informującym o przystanku , Straż Miejska nie jest w stanie na okrągło być w tych miejscach . Czasami trudno jest opuścić pojazd .

Robert

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie,

zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym to zarządca przystanków odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego  a w szczególności w zakresie standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych.  W związku z powyższym należy zwrócić się do Prezydenta Miasta Pruszkowa o umieszczenie słupków w obrębie przystanków.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst